داروی موثر در COVID-19

داروی موثر در COVID-19

داروی ضدانگل ایورمکتین موثر در COVID-19 در محیط برون تنی ( invitro ):

✔️ دانشمندان استرالیایی نشان داده اند که یک داروی ضد انگلی که تقریبا در سراسر جهان موجود است می تواند ویروس را در مدت 48 ساعت از بین ببرد.

✔️ دانشمندان دانشگاه موناش در ملبورن نشان دادند كه يك تک دوز از دارو به نام "ایورمکتین" مي تواند ويروس SARS-CoV-2 در حال رشد را در كشت سلولی متوقف كند و به طور كامل تمام مواد ژنتيكي ويروس را در طی 48 ساعت، ریشه کن کند.

✔️ استفاده از ایورمکتین برای مبارزه با COVID-19 به پیش کارآزمایی های بالینی و کارآزمایی های بالینی همراه با تأمین بودجه فوری و کافی برای پیشرفت کار، بستگی دارد.

✔️ ایورمکتین یک داروی ضد انگلی تأیید شده توسط FDA است که همچنین در شرایط آزمایشگاهی نشان داده شده است که در برابر طیف گسترده ای از ویروس ها از جمله: HIV ، Dengue ، آنفلوانزا و ویروس Zika موثر است.

سند خبر منتشر شده